ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Σάββατο, 07 Ιούλιος 2007 09:54

Ο Γεώργιος Παδουβάς είναι πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ (1979) με ειδικότητα δομοστατικός. Από το έτος 1982 ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα και από το 1986 εργάζεται ως εργολήπτης δημοσίων και ιδιωτικών έργων, με εξειδίκευση σε ειδικά τεχνικά έργα, όπως αναπαλαιώσεις κτιρίων, αναστηλώσεις μνημείων, ενισχύσεις οικοδομικού σκελετού και αδιατάρακτη κοπή οπλισμένου σκυροδέματος.

Η επιχείρηση είναι στελεχωμένη με έμπειρους μηχανικούς, μόνιμο εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, διαθέτει τον απαραίτητο τεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό και συνεργάζεται με έμπειρα συνεργεία υπεργολάβων όλων των ειδικοτήτων. Ενόψει των παραπάνω, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να καλύψει σε κάθε χρονική στιγμή την ανάγκη κάθε έργου με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και συνέπεια.

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011 08:49 )