Διεύθυνση:
Κομνηνών 42
Αργυρούπολη
Αθήνα
16452

Τηλέφωνο: 2109652473
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: 6974064162 / 6978118685
http://www.padouvas.gr