ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΟΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΟΚΟΥΣ

Κυριακή, 20 Ιούνιος 2010 12:12

Εργοδότης: TALIMA VENTURE INC.

Διεύθυνση: Λεωφ. Βουλιαγμένης & Ελευθ. Βενιζέλου

Τόπος: Αγ. Δημήτριος | Αττική

Έτος περάτωσης: 2009 - 2010

Εργασίες: Εργασίες εκτοξευόμενου σκυροδέματος, πλήρωση κενών με έγχυτη ρητίνη υπό πίεση, τοποθέτηση ανθρακοελασμάτων σε δοκούς.

talima-1.jpg Γ. Παδουβάς - Ειδικά Τεχνικά Έργα

[Πίσω]

Τελευταία Ενημέρωση ( Κυριακή, 20 Ιούνιος 2010 12:20 )