ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΔΙΑΤΑΤΑΚΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΑΣ, ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

Κυριακή, 20 Ιούνιος 2010 13:15

Εργοδότης: NETPRINT A.E.

Διεύθυνση: Βρυούλων 12-14

Τόπος: Αθήνα | Αττική

Έτος περάτωσης: 2009

Εργασίες: Εργασίες αδιατάρακτης κοπής πλάκας, ρητινενέσεων, προμήθειας και τοποθέτησης ελασμάτων σε διαμέρισμα 4ου ορόφου.

netprint-1.jpg

[Πίσω]