ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΟΥ

Σάββατο, 23 Ιούλιος 2011 07:10

0002 0003

1982

Μηχανικός Εργοταξίου στη κατασκευή του λιμανιού της Λεμεσού με την Κοινοπραξία  ARCHIRODON (CYPRUS) LTD. & ARCHIRODON CONSTRUCTION (OVERSEAS) Co S. A.


1982-1984

Μηχανικός εργοταξίου στη κατασκευή υδάτινου φράγματος Δυποτάμου στη περιοχή Λάρνακας με την Κοινοπραξία  SHEPHARD HILL - ZACHARIADES.


1984-1986

Εργολήπτης τριών κτιριακών έργων στη περιοχή της Λεμεσού.


1985-1986

Μηχανικός εργοταξίου στην κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος για λογαριασμό της εταιρείας Linmar Constructions Ltd.  στη περιοχή της Λεμεσού.


Πίσω στην κορυφή

Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 05 Σεπτέμβριος 2011 19:18 )