ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος 2010 21:06

Η επισκευή και συντήρηση των εκκλησιών είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς αφού οι ιδιαιτερότητες των κτισμάτων αυτών είναι  πολλές. Τα συνεργεία μας καλούνται να αντιμετωπίσουν την δύσκολη πρόσβαση των υλικών και τεχνιτών σε ψηλά κωδωνοστάσια, τρούλους που χρήζουν ενίσχυσης με ελάσματα, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite), ισχυρές τσιμεντοκονίες ή έγχυση τσιμεντενέσεων.

Τελευταία Ενημέρωση ( Σάββατο, 06 Μάρτιος 2010 23:48 )