ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (gunite ) & ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ

Τετάρτη, 24 Μάρτιος 2010 20:46

Εργοδότης: Αλυσίδα Καταστημάτων ZARA

Διεύθυνση: Κοραή 2

Τόπος: Αθήνα | Αττική

Έτος περάτωσης: 2004-2005

img_0059-.jpg Γ. Παδουβάς - Ειδικά Τεχνικά Έργα Γ. Παδουβάς - Ειδικά Τεχνικά Έργα

[Πίσω]

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 25 Μάρτιος 2010 20:24 )